Drostenburg 38, Amsterdam

Drostenburg 38, Amsterdam foto-0 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-0
Drostenburg 38, Amsterdam foto-1 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-1
Drostenburg 38, Amsterdam foto-2 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-2
Drostenburg 38, Amsterdam foto-3 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-3
Drostenburg 38, Amsterdam foto-4 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-4
Drostenburg 38, Amsterdam foto-5 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-5
Drostenburg 38, Amsterdam foto-6 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-6
Drostenburg 38, Amsterdam foto-7 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-7
Drostenburg 38, Amsterdam foto-8 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-8
Drostenburg 38, Amsterdam foto-9 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-9
Drostenburg 38, Amsterdam foto-10 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-10
Drostenburg 38, Amsterdam foto-11 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-11
Drostenburg 38, Amsterdam foto-12 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-12
Drostenburg 38, Amsterdam foto-13 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-13
Drostenburg 38, Amsterdam foto-14 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-14
Drostenburg 38, Amsterdam foto-15 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-15
Drostenburg 38, Amsterdam foto-16 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-16
Drostenburg 38, Amsterdam foto-17 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-17
Drostenburg 38, Amsterdam foto-18 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-18
Drostenburg 38, Amsterdam foto-19 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-19
Drostenburg 38, Amsterdam foto-20 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-20
Drostenburg 38, Amsterdam foto-21 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-21
Drostenburg 38, Amsterdam foto-22 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-22
Drostenburg 38, Amsterdam foto-23 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-23
Drostenburg 38, Amsterdam foto-24 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-24
Drostenburg 38, Amsterdam foto-25 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-25
Drostenburg 38, Amsterdam foto-26 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-26
Drostenburg 38, Amsterdam foto-27 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-27
Drostenburg 38, Amsterdam foto-28 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-28
Drostenburg 38, Amsterdam foto-29 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-29
Drostenburg 38, Amsterdam foto-30 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-30
Drostenburg 38, Amsterdam foto-31 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-31
Drostenburg 38, Amsterdam foto-32 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-32
Drostenburg 38, Amsterdam foto-33 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-33
Drostenburg 38, Amsterdam foto-34 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-34
Drostenburg 38, Amsterdam foto-35 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-35
Drostenburg 38, Amsterdam foto-36 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-36
Drostenburg 38, Amsterdam foto-37 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-37
Drostenburg 38, Amsterdam foto-38 blur Drostenburg 38, Amsterdam foto-38
Verkocht
bekijk 39 foto's
bekijk 39 foto's
bekijk 39 foto's

Vragen over ons aanbod?

Laat het ons weten!

house € 750.000 k.k.
house Tussenwoning
house 164m²
house 5 Kamers

Omschrijving

**See English text below**

Waanzinnig mooi uitzonderlijk luxe, licht en ruim familiehuis van circa 164m2, waar u werkelijk niets aan hoeft te doen, op een perfecte locatie! De woning is hoogwaardig geïsoleerd en beschikt over energielabel A!

Deze moderne eengezinswoning is verdeeld over vier bouwlagen, een uniek huis met diverse vides en een spectaculaire bovenste slaapverdieping met prachtig vrij uitzicht op de gehele singel met groen, water en bruggetje.

De woning is optimaal geïsoleerd, o.a. HR++-beglazing, HR-combiketel en dak-, muur- en vloerisolatie en beschikt over een onderhoudsvriendelijke achtertuin (ca. 60 m2) op het zuiden gericht met schuur en een terras op de bovenste verdieping (ca. 20m2). Aan de voorzijde op eigen terrein is er plek voor twee auto’s naast elkaar. De verdiepingsvloeren zijn voorzien van vloerverwarming.

OMGEVING
Gelegen in kleinschalig, rustig, gevarieerd, groen en geheel op zichzelf staand vrijgelegen jong nieuwbouwwijkje aan de groene rand van de Venserpolder aan de zijde van het Arenagebied, genaamd Drostenburg. Met vrij uitzicht op brede fraaie groene singel met plantsoen, bomen en groot sierwater met houten bruggetje aan verkeersluwe straat. Op korte fiets-/loopafstand van openbaar vervoer (o.a. NS-station, metro- en busstation, bushalten), winkels (o.a. winkelcentrum, uitgaansgebied Arena), scholen en kinderopvang en met de auto bent u in mum van tijd via de korte snelle uitvalswegen op alle belangrijke wegen en locaties in en rond Amsterdam.

INDELING
Begane grond:
De oprit/voortuin met parkeerplek voor 2 auto's is voorzien van tegel- en gevelverlichting, elektrapunt en buitenkraan. Via de entree arriveer je in de hal, hier bevindt zich de meterkast en royale toiletruimte met wandcloset (extra luchtafvoer) en wastafelmeubel. Via de hal arriveer je in de ruime doorzonwoonkamer met luxe moderne open keuken met o.a. kookschiereiland voorzien van Siemens vaatwasser, Miele inductiekookplaat en vrijhangende design afzuigkap, extra grote rvs-spoelbak met Howat direct kokend water kraan met filter. Via de achterdeur vanuit woonkamer arriveer je in de ruime achtertuin (ca. 60m2) met fraaie sierbestrating gelegen op het zuid(oosten) met houten schuur en achterom.

De gehele verdieping is voorzien van inbouwspots en vloerverwarming.

Eerste verdieping:
Via de trap arriveer je op de eerste verdieping. Deze ruime en lichte (doorzon) ruimte kan nog geheel naar eigen idee worden ingedeeld, bijvoorbeeld de mogelijkheid tot 2 extra slaapkamers.

Tweede verdieping:
Aan de achterzijde van de woning bevinden zich twee slaapkamers. Aan de voorzijde bevindt zich de zeer luxe badkamer met vrijstaand extra grote (2-persoons) whirlpool/jacuzzi met jetstream en multicolor sfeerverlichting. Grote inloop-/regendouche met floordrain, handdouche en vaste zitbank, een separaat (speciaal om de voeten te reinigen) gedeelte met wasgoot en zitje.

Verder is de badkamer nog voorzien van een wasmachine-aansluiting, toiletruimte met wandcloset en design wastafelmeubel met extra grote spiegel.

Derde verdieping:
Middels de trap met trapverlichting arriveer je op de bovenste verdieping met extra hoge plafonds (ca. 3 meter). Deze verdieping is er in 2020 opgebouwd en fungeert als hoofdslaapkamer over gehele breedte aan de voorzijde met spectaculair overkragende voorgevel met drie ramen, waarvan in het midden één zeer groot raam tot op de vloer met prachtig vrij uitzicht op de gehele singel met water en houten bruggetje. Cinewall van Neolith met electrische open haard en bijpassende inbouwkast aan de achterkant met voorbereiding van audio en tv. De slaapkamer is af te sluiten middels twee grote glazen schuifdeuren.

Via de lichte overloop met twee inbraakbeveiligde grote daklichtkoepels boven de beide vides per verdieping van begane grond tot deze verdieping, heb je toegang tot het prachtige terras van ca. 20 m2 aan de achterzijde met volop privacy en de hele dag zon. Design buitenverlichting met multicolor aanwezig en elektra, warm-koud water en afvoer voorbereiding aanwezig.

EFPACHT
De woning staat op grond van de gemeente Amsterdam, welke grond in Voortdurende erfpacht was uitgegeven. Het voortdurende erfpachtrecht is recent door verkoper omgezet naar Eeuwigdurende erfpacht.
Tot en met 31 januari 2065 is een jaarlijkse canon verschuldigd, welke jaarlijks wordt geïndexeerd t/m 31 januari 2065. De huidige canon voor het jaar 2023 bedraagt € 1.562,17. De erfpachtcanon is fiscaal aftrekbaar.

Per 1 februari 2065 bedraagt de jaarlijkse canonbetaling voor het eeuwigdurende tijdvak € 190,25, welke canon jaarlijks wordt aangepast aan de daadwerkelijke inflatie van het voorgaande jaar, enzovoorts.

BIJZONDERHEDEN
- Energielabel A (Hoogwaardig geïsoleerd, o.a. HR++-beglazing, HR-combiketel, dak-, muur- en vloerisolatie);
- De gehele woning is voorzien van vloerverwarming;
- Luxe keuken en badkamer;
- Achtertuin gelegen op het zuiden van circa 60 m2 incl. schuur;
- Prachtig terras op het zuiden van circa 20m2;
- Per direct beschikbaar.

**English text**

Insanely beautiful exceptionally luxurious, bright and spacious family home of approximately 164m2, where you really do not need to do anything to, in a perfect location! The house is highly insulated and has energy label A!

This modern family home is spread over four floors, a unique house with several voids and a spectacular top bedroom floor with beautiful unobstructed views of the entire canal with greenery, water and bridge.

The house is optimally insulated, including HR++ glazing, HR combi boiler and roof, wall and floor insulation and has a low maintenance backyard (approx. 60 m2) facing south with shed and a terrace on the top floor (approx. 20m2). At the front on private property there is space for two cars side by side. The upper floors have underfloor heating.

SURROUNDINGS
Located in small, quiet, varied, green and completely self-contained detached young new housing estate on the green edge of the Venserpolder on the side of the Arena area, called Drostenburg. With unobstructed views of wide beautiful green canal with plants, trees and large ornamental water with wooden bridge to traffic-free street. On short cycling/walking distance from public transport (including NS station, metro and bus station, bus stops), stores (including shopping center, entertainment area Arena), schools and childcare and by car you are in no time via the short fast roads to all major roads and locations in and around Amsterdam.

LAYOUT
First floor:
The driveway/front yard with parking for 2 cars is equipped with tile and wall lighting, electricity point and outdoor tap. Through the entrance you arrive in the hall, here is the meter cupboard and spacious toilet room with wall closet (extra air outlet) and washbasin. Through the hall you arrive in the spacious living room with luxurious modern open kitchen with cooking peninsula equipped with Siemens dishwasher, Miele induction hob and free hanging designer hood, extra large stainless steel sink with Howat direct boiling water tap with filter. Through the back door from living room you arrive in the spacious backyard (approx. 60m2) with beautiful paving located on the south (east) with wooden shed and back.

The entire floor is equipped with recessed spotlights and underfloor heating

Second floor:
Through the stairs you arrive on the second floor. This spacious and bright (through) room can still be classified entirely to your own ideas, for example, the possibility of 2 additional bedrooms.

Second floor:
At the rear of the house are two bedrooms. At the front is the very luxurious bathroom with freestanding extra large (2-person) whirlpool / Jacuzzi with jet stream and multicolor mood lighting. Large walk-in-/rain shower with floordrain, hand shower and fixed bench, a separate (especially for cleaning the feet) area with laundry chute and seat.

Furthermore, the bathroom is also equipped with a washing machine connection, toilet area with wall closet and designer sink cabinet with extra large mirror.

Staircase with stair lighting to:

Third floor:
Through the staircase with stair lighting you arrive at the top floor with extra high ceilings (approx. 3m2). This floor is built there in 2020 and serves as a master bedroom across the entire width at the front with spectacularly overhanging front facade with three windows, of which in the middle one very large window to the floor with beautiful unobstructed views of the entire canal with water and wooden bridge. Cinewall of Neolith with electric fireplace and matching closet at the back with preparation of audio and TV. The bedroom can be closed with two large sliding glass doors.

Through the bright landing with two burglar-proof large skylights above both voids per floor from first floor to this floor, you have access to the beautiful terrace of approximately 20 m2 at the rear with plenty of privacy and all day sun. Design exterior lighting with multicolor present and kitchenette with sink with drainage on sewer.

LEASEHOLD
The house stands on land of the municipality of Amsterdam, which land was issued in Continuous ground lease. The perpetual leasehold has recently been converted by the seller into perpetual leasehold.
Until January 31, 2065, an annual canon is payable, which is indexed annually until January 31, 2065. The current canon for the year 2023 amounts to € 1,562.17, semi-annual payment per February 1 and August 1 of each year. The ground rent is tax deductible.

As of February 1, 2065, the annual canon payment for the perpetual period is € 190.25, which canon is adjusted annually according to the actual inflation of the previous year, and so on.

PARTICULARS
- Energy label A (Highly insulated, including HR++ glazing, HR combi boiler, roof, wall and floor insulation);
- The entire house includes underfloor heating;
- Luxury kitchen and bathroom;
- Backyard facing south of approximately 60 m2 including shed;
- Beautiful terrace facing south of approximately 20m2;
- Available immediately.

Kenmerken

Aanvaarding

Status
Verkocht
Oplevering
Per direct
Adres
Drostenburg 38
Postcode
1102 AM
Plaats
Amsterdam

Bouw

Soort woonhuis
Eengezinswoning, Tussenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2015
Onderhoud binnen
Uitstekend
Onderhoud buiten
Uitstekend

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
ca. 164m²
Perceeloppervlakte
ca. 156m²
Inhoud
ca. 577m³

Indeling

Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
4
Aantal badkamers
1
Aantal verdiepingen
4
Voorzieningen
Mechanische ventilatie, TV-Kabel, Airconditioning, Frans balkon

Energie

Energielabel
A
Isolatie
Volledig geisoleerd
Warm water
C.V.-ketel
Verwarming
C.V.-ketel, Open haard, Vloerverwarming geheel
Ketel
HR-ketel (2015, Combi-ketel, Eigendom)

Buitenruimte

Ligging
Aan park, Aan rustige weg, In woonwijk
Tuin
Achtertuin, Voortuin, Zonneterras
Achtertuin
Zuid, 59m², 522×1125cm
Schuur
Vrijstaand hout
Faciliteiten schuur
Voorzien van elektra

Garage

Locatie

[ { "address": "Drostenburg 38", "zipCode": "1102 AM", "city": "Amsterdam", "lat": 52.3229239, "lng": 4.9477043, "heading": 0, "pitch": 0 } ]
[{"featureType":"all","elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"saturation":36},{"color":"#333333"},{"lightness":40}]},{"featureType":"all","elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"all","elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#fefefe"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":20}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f5f5f5"},{"lightness":21}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#dedede"},{"lightness":21}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#ffffff"},{"lightness":16}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#f2f2f2"},{"lightness":19}]},{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#e9e9e9"},{"lightness":17}]}]

Plattegronden

Drostenburg 38, Amsterdam plattegrond-38
Drostenburg 38, Amsterdam plattegrond-38
Drostenburg 38, Amsterdam plattegrond-38
Drostenburg 38, Amsterdam plattegrond-38
Drostenburg 38, Amsterdam plattegrond-38

Vergelijkbare woningen

Drostenburg 38, Amsterdam Verkocht
Van Boshuizenstraat 427 Amsterdam € 745.000 k.k.
oppervlakte156m²
kamers7 kamers
Drostenburg 38, Amsterdam Verkocht
Van Karnebeekstraat 10 Amsterdam € 625.000 k.k.
oppervlakte145m²
kamers6 kamers
smiley

Woning niet meer beschikbaar

Het is helaas niet meer mogelijk om op deze woning te reageren. Op zoek naar een vergelijkbare woning? Neem dan contact met ons op!

telefoon

Liever telefonisch contact?

U kunt ons van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:30 bereiken op

020-4965345